Nếu bạn gặp khó khăn trong lúc trải nghiệm Blog. Hãy gửi Góp ý và báo lỗi giúp mình nhé

Tạo mã QR Code

Trình tạo mã QR cho WiFi

Để tạo đúng mã QR Code cho mạng WiFi
Bạn cần nhập chính xác Tên WiFi (SSID) và Mật khẩu WiFi (Password) mà bạn muốn tạo QRCode.
Dữ liệu cần phân biệt chữ hoa, chữ thường và các ký tự khác

Định dạng bảo mật:
Mạng WiFi ẩn:

Trình tạo mã QR

Bình luận
Thông báo