Nếu bạn gặp khó khăn trong lúc trải nghiệm Blog. Hãy gửi Góp ý và báo lỗi giúp mình nhé

Tạo file Robots.txt


Tạo file Robots.txt cho Blogger

Nhập URL Website của bạn kèm ‘https://’

# robots.txt generated by daulam.com User-agent: * Disallow: /search/ Disallow: /blog/page/ Allow: / Sitemap: # robots.txt generated by daulam.com User-Agent: * Allow: /wp-content/uploads/ Allow: /wp-admin/admin-ajax.php Disallow: /wp-content/plugins/ Disallow: /wp-admin/ Disallow: /blog/page/ Disallow: /search/ Sitemap:
Bình luận
Thông báo