Nếu bạn gặp khó khăn trong lúc trải nghiệm Blog. Hãy gửi Góp ý và báo lỗi giúp mình nhé

SVG Encoding

External quotes: /
About tool

Insert your SVG:

Example

Take encoded:

Ready for CSS:

Preview:

Bình luận
Thông báo