Nếu bạn gặp khó khăn trong lúc trải nghiệm Blog. Hãy gửi Góp ý và báo lỗi giúp mình nhé

TUT Dame Facebook Link 808 – Die 100% – Báo cáo tài khoản giả mạo

TUT Dame Facebook, Tut Dame Facebook 2022, TUT Dame 808

Hôm nay Lâm share cho ae TUT Dame Facebook Link 808 – Báo cáo tài khoản giả mạo bay cực nhanh cho anh em


TUT Dame Facebook Link 808 – Die 100% – Báo cáo tài khoản giả mạo
TUT Dame Facebook Link 808 – Die 100% – Báo cáo tài khoản giả mạo

I) Yêu cầu

Fake IP Canada
Ngôn Ngữ UK
Fake 1 CCCD hoặc CMND ( không cần trùng ngày sinh, trùng ngày sinh càng tốt )

II) Cách thực hiện

Bước 1: Các bạn vào Link 808 và Link 948 dồn cho nhanh

Link 808
Link 948

Bước 2: Các bạn điền theo thông tin ở dưới

  • Tên Victim
  • Điền email của bạn
  • Điền tên facebook của victim
  • Địa chỉ mail hoặc sđt của victim
  • Liên kết victim : vi dụ https://www.facebook.com/profile.php?… +
  • Up cmnd lên
Lý do thì các bạn ghi là:
– Link (URL) to the impostor profile: *Link facebook Victim*
Team Facebook account review and delete. Thank you.
xong các bạn đợi support rep thì mình rep lại như sau + kèm CMND
– My name: TÊN VICTIM
– Impostor name: TÊN VICTIM
– Link (URL) to the impostor profile: LINK FB CỦA VICTIM
Team Facebook account review and delete. Thank you.

Warning!
Sau khi dame xong thì các bạn dùng tầm 5-6 con via cứng chút vào FB Victim để báo cáo mạo danh nha

Work hard, Play hard !
Bình luận
Thông báo